Regulamin

  HURTOWNIA I REGULAMIN

  Hurtownia internetowa (zwana również dalej hurtownią) prowadzi sprzedaż hurtową za pośrednictwem Internetu, zgodnie z niniejszym Regulaminem. Właścicielem Hurtowni jest firma

  Przedsiębiorstwo Porodukcyjno Handlowe Sandex

  ul. Żeromskiego 47A, 59-820 Leśna

  NIP 613 119 77 10.

  Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta. Ceny podane w Hurtowni są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług VAT), a towary dostępne w Hurtowni są wolne od wad fizycznych i prawnych. Na każdy zakupiony towar wystawiana jest  faktura VAT.

  ZAMÓWIENIA

  Zamówienia można składać w następujący sposób: poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie internetowej sklepu , listem e-mail na adres dostępny na stronie internetowej sklepu, telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej sklepu w zakładce Kontakt. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdzi przyjęcie zamówienia mailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu dotyczące kupowanego towaru w momencie złożenia zamówienia, a w szczególności: cena, opis towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień na te towary, aż do wyczerpania stanów magazynowych objętych tą formą sprzedaży. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą pisemnego potwierdzenia odbioru towaru u kuriera lub listonosza

  PŁATNOŚCI

  Możliwe są następujące formy płatności: Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi, listonoszowi lub na poczcie przy odbiorze towaru lub w kasie punktu odbioru osobistego. Sklep zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień. Przelewem - po zarezerwowaniu zamówionego towaru, wysłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na naszym rachunku bankowym, zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania do wysyłki (realizacji zamówienia).

  WYSYŁKA TOWARU

  Zamówione produkty sklep wysyła za pośrednictwem firm spedycyjnych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) albo towar zostaje przygotowany do odbioru przez klienta w siedzibie firmy. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu. Składając zamówienie należy pamiętać, że: termin otrzymania przesyłki to czas realizacji zamówienia plus czas dostawy. Klient ma zawsze prawo otworzyć paczkę w obecności kuriera. Prosimy o sprawdzenie stanu opakowania paczki, a w przypadku widocznego uszkodzenia otworzenie jej w obecności kuriera. Gdy opakowanie przesyłki jest wyraźnie uszkodzone kurier powinien spisać protokół na podstawie którego będzie rozpatrywana reklamacja. Bardzo prosimy niezwłocznie poinformować nas o zaistniałej sytuacji.

  REKLAMACJE

  Wszystkie produkty sprzedawane w sklepie posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem wad, uszkodzeń towaru. Sklep rozpatrzy reklamację Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja reklamowanego towaru wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw pokrywa Sklep. Formularz zgłoszenia reklamacyjnego znajduje się pod poniższym linkiem.

  PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży w Sklepie w terminie 10 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpienie od umowy musi być dokonane w formie pisemnej (powinno zawierać dane teleadresowe klienta oraz nr konta bankowego na które mamy zwrócić pieniądze) Klient zwraca towar do Sklepu w terminie czternastu dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić użytkowania. Koszty przesyłki ponosi Klient. W ciągu trzech dni roboczych od otrzymania przesyłki. Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu i w ciągu siedmiu dni od sprawdzenia towaru Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Formularz odstąpienia od umowy znajduje się pod poniższym linkiem.

  OCHRONA PRYWATNOŚCI

  Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowych i promocyjnych, w tym biuletynów informacyjnych. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty, a także do żądania usunięcia danych.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta. Postanowienia regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami regulaminu.